... MITT­BAC­KEN TONY ADAMS:

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

– Vi kal­la­de Tony för ”Ge­or­ges son”. För Gra­ham äls­ka­de Tony och bru­ka­de ta in ho­nom på mö­ten och ma­ni­pu­le­ra ho­nom li­te. Sen skrek Tony ut Gra­hams or­der till oss. Han var lik­som trä­na­rens öra i om­kläd­nings­rum­met. Men vi spe­la­re äls­ka­de ock­så Tony. Jag spe­la­de med ho­nom un­der åren han söp och åren han var nyk­ter och Tony var pre­cis li­ka hän­gi­ven un­der al­la år. Men när han slu­ta­de dric­ka 1996 och kun­de läg­ga mer kraft på fot­bol­len så såg man hur bra han var med bol­len ock­så. Då blomst­ra­de Tony. En gi­gant, en ko­loss. Han är Mr. Arsenal och ing­en har nå­gon­sin va­rit mer värd det smek­nam­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.