5. THE TWELVE PINS

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

263 Se­ven Sis­ters Ro­ad

n En av de mest po­pu­lä­ra pu­bar­na för Arsenal-fan­sen, och har så va­rit i många år. Här är det of­tast re­jält trångt un­der mat­cher­na, men ölen lig­ger på en okej pris­klass och det finns gott om and­ra sup­port­rar att sam­språ­ka med. Sto­ra skär­mar vi­sar mat­chen och det är svårt att hit­ta en plats där du in­te har full syn på minst en tv-skärm. The Twelve Pins lig­ger runt hör­net från Fins­bu­ry Park tun­nel­ba­nesta­tion, och en kor­ta­re pro­me­nad från Emi­ra­tes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.