8. MANOR GROUND & INVICTA GROUND

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

n Förs­ta mat­chen spe­la­des på ett fält i stads­de­len Is­le of Dogs. Man fort­sat­te sen sä­song­en 1886/87 på Plumstead Com­mon, där tre lo­ka­la pu­bar fick fun­ge­ra som om­kläd­nings­rum. Flyt­ten gick sen till Sports­man Ground, där det in­nan dess le­gat en gris­farm. Men den förs­ta fas­ta pla­nen för då­va­ran­de Arsenal var Manor Ground. Dit flyt­ta­de la­get 1888, ef­ter att Sports­man Ground bli­vit över­sväm­mat. Det var ett hem, men det var in­te vac­kert. Pla­nen var stän­digt le­rig och läk­ta­re el­ler om­kläd­nings­rum fanns in­te på kar­tan. Publi­ken stod på in­lå­na­de ar­mé­vag­nar från va­pen­fa­bri­ken. Ef­ter två år flyt­ta­de klub­ben igen, till Invicta Ground tvärs över ga­tan, byt­te namn till Woolwich Arsenal och gick med i proffsli­ga­sy­ste­met. Men när plan­äga­ren höj­de hy­ran 1893 flyt­ta­de klub­ben till­ba­ka till Manor Ground, lät sup­port­rar­na kö­pa in sig, köp­te pla­nen och bygg­de en läk­ta­re. Sen blev man kvar un­der de kom­man­de 20 åren. I dag lig­ger det ett ­in­du­stri­om­rå­de här. To­talt spe­la­de Arsenal 343 li­ga­mat­cher på Manor Ground.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.