TAK­TI­KEN

DÅ: värl­dens vack­ras­te fotboll

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Weng­ers Arsenal kla­ra­de av det som ­Johan Cruyffs Hol­land ald­rig lyc­ka­des med: att spe­la vack­rast – och sam­ti­digt ­vin­na. I dag för­sö­ker ma­jo­ri­te­ten av Pre­mi­er Le­a­gue-la­gen hål­la bol­len längs bac­ken men det är värt att min­nas att Arsenal länge var uni­ka i Eng­land med sitt boll­vår­dan­de pass­nings­spel och att Gunners år ef­ter år spe­la­de den över­läg­set mest un­der­hål­lan­de fot­bol­len. Bol­l­in­ne­ha­vet var all­tid stort, men det fanns ing­en dog­ma­tisk tro på att den be­tyd­de allt. För un­der de förs­ta och mest fram­gångs­ri­ka åren lev­de Arsenal li­ka myc­ket på vind­snab­ba och död­ligt ef­fek­ti­va kont­ring­ar som ett ele­gant kort­pass­nings­spel. Arsenal sprang sön­der mot­stån­dar­la­gen i li­ka stor ut­sträck­ning som de spe­la­de ut dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.