8 LAU­REN

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

– Bra män­ni­ska, men vi um­gicks in­te sär­skilt myc­ket. Men som lag­kam­rat... oj så vik­tig. Vi äls­ka­de vår hö­ger­back som ald­rig vek ner sig. Få tän­ker på Lau­ren, men han var all­tid, all­tid i star­tel­van. Ett proffs ut i fing­er­spet­sar­na som gjor­de job­bet i det tys­ta. Bor i Se­vil­la, Spa­ni­en nu­me­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.