9 RO­BERT PIRÈS

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

– Vi har fort­fa­ran­de god kon­takt. Kan ta en fi­ka. Öd­mjuk, näs­tan tyst­lå­ten. Gjor­de in­te myc­ket vä­sen av sig i om­kläd­nings­rum­met men äls­ka­de de sto­ra mat­cher­na.

Så lugn och ti­mid och sam­ti­digt re­do att gö­ra sin grej in­för 80 000 åskå­da­re.

Al­la hyl­la­de all­tid Ro­bert ­in­om klub­ben och ing­en glöm­de hans fan­tas­tis­ka sä­song 2001/2002 då har drog kors­ban­det på vå­ren. Han är fort­fa­ran­de i god form och ­trä­nar ju med A-la­get ibland, för att hål­la igång. Det sä­ger rätt myc­ket. Sak­nas det en gub­be så hop­par Ro­bert, som bor i när­he­ten, in och spe­lar. Jag tror att han skän­ker trygg­het till Weng­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.