10 THI­ER­RY HENRY

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

– Till­sam­mans med Den­nis Berg­kamp den bäs­ta spe­la­ren i Arsenal. Vad finns det mer att sä­ga om den man­nen? Det är orätt­vist att han ald­rig vann Bal­lon d’or med tan­ke på kar­riä­ren han ha­de. Thi­er­ry bod­de i sam­ma om­rå­de som mig och var all­tid jät­tetrev­lig. Jag glöm­mer ald­rig när han kom hem till mig sent på kväl­len och knac­ka­de på. Han ha­de va­rit och shop­pat och kom­mit att tän­ka på min grabb. Så han köp­te ett par skor till ho­nom och kom och läm­na­de pa­ret hem­ma hos oss. Så även om han kanske kun­de fram­stå som li­te ar­ro­gant på pla­nen var han en väl­digt fin lag­kam­rat.

Jag, Pirès, Ljung­berg och Henry lev­de i sam­ma kvar­ter och han hjälp­te mig myc­ket när jag var ska­dad.

Sam­ti­digt som han var en i gäng­et så var ju sta­tu­sen i la­gets hi­e­rar­ki enorm. Och så ska det va­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.