11 GIL­BER­TO SIL­VA

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

– Jag kan ba­ra bu­ga och boc­ka för ho­nom. Eng­els­kan var obe­fint­lig men ­ef­tersom vi kom till Arsenal sam­ti­digt så kä­ka­de vi mid­dag ihop dag­li­gen och det gick bra. Snäll och varm. Ald­rig nå­gon­sin arg. Jag hy­ser den störs­ta re­spek­ten för ho­nom.

Det går in­te att ogil­la Gil­ber­to. Inga arm­bå­gar alls, och än­då tar han sig så långt i fot­bolls­kar­riä­ren. Det mås­te man äls­ka. Han blev ju till och med sport­chef i Pa­nat­hi­nai­kos ef­ter kar­riä­ren.

Så det är en väl­digt smart kil­le. Det var han även på pla­nen. Tog inga då­li­ga be­slut, stod all­tid rätt och vann bol­len. Om nå­gon frå­ga­de mig: ”Hur bör en män­ni­ska va­ra?” så ha­de jag sagt ”som Gil­ber­to”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.