13 ASHLEY COLE

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

– Ti­digt or­di­na­rie i eng­els­ka lands­la­get men än­då öd­mjuk. Trots sin sta­tus var han väl­digt no­ga med att all­tid be om ur­säkt var­je gång han slog en svag bak­åt­pass­ning.

Al­la i klub­ben var så stol­ta över att han vand­rat upp he­la vägen från ung­dom­sla­gen till ­se­ni­o­rer­na.

Han var en ga­rant för att be­hål­la den eng­els­ka men­ta­li­te­ten som Mar­tin Ke­own, Sol Camp­bell och Ray Par­lour stod för. Han ha­de va­rit en fram­ti­da kapten, så det var väl­digt job­bigt när han läm­na­de för Chel­sea. Att det var just Cole, som va­rit med al­la åren. Men Chel­sea be­ta­la­de ju mer. Ty­värr är fot­bol­len så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.