15 SYLVAIN WILTORD

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

– Det var verk­li­gen upp och ner med ho­nom. En rik­tig hu­mör­spe­la­re. Man viss­te lik­som in­te rik­tigt var man ha­de Wiltord. Väl­digt ro­lig och ex­tro­vert, bjöd på sig själv och jag har skrat­tat myc­ket i hans säll­skap, ab­so­lut, men man kom in­te un­der skin­net på frans­man­nen. Um­gicks in­te med så många ut­an­för pla­nen.

Stack di­rekt ef­ter träningen och gär­na till Pa­ris. Han äls­ka­de Pa­ris och man kun­de ju ta tå­get dit.

På grund av det tror jag att Weng­er mot slu­tet ha­de li­te svårt att han­te­ra Wiltord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.