Au­di RS3 Sport­back i ny för­pack­ning

Bil - - FRAMVAGNEN -

I SEP­TEM­BER för­ra året pre­sen­te­ra­des Au­di RS3 Se­dan, nu kom­mer nya RS3 Sport­back med he­la 400 frus­tan­de häs­tar un­der hu­ven.

Den en­da de­sign­för­änd­ring­en på Au­di RS3 Sport­back mo­dellår 2018 är strål­kas­tar­na och stöt­fång­a­re som är mar­gi­nellt för­änd­ra­de. Strål­kas­tar­na le­ve­re­ras med Led-ljus som stan­dard och med Led-matrix­tek­nik som al­ter­na­tiv. De pro­ji­ce­rar ljus­bil­den där den be­hövs och ut­an att blän­da an­nan tra­fik. Även dif­fu­sorn bak är för­änd­rad.

Au­di RS3 Sport­back le­ve­re­ras som för­ra ver­sio­nen med en tvär­ställd 5-cy­lind­rig rad­mo­tor, men nu med 400 häst­kraf­ter, 33 fler än ti­di­ga­re. Den är dess­utom 26 ki­lo lät­ta­re tack va­re ett vev­hus i alu­mi­ni­um. Det­ta in­ne­bär 0-100 på 4,1 se­kun­der, en för­bätt­ring med 0,2 se­kun­der.

Vrid­mo­men­tet är 480 newton­me­ter vid 1 700-5 850 r/ min. Topp­far­ten är elektro­niskt be­grän­sad till 250 km/h men kan hö­jas upp till 280 km/h om kun­den så öns­kar.

RS3 Sport­back är bå­de prak­tisk och ro­lig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.