CITIGO BLIR FÄRGGLADARE

Bil - - FRAMVAGNEN -

Sko­das minsting Citigo, som de­bu­te­ra­de 2012, får nu en upp­da­te­ring. Som bruk­ligt märks den mest i fron­ten där en skar­pa­re grill och huv har ta­git plats lik­som en ny stöt­fång­a­re. Strål­kas­tar­na är nya och med Led-halv­ljus, dim­lju­sen har kurv­funk­tion som till­be­hör. Nya ku­lö­ral­ter­na­tiv finns för ka­ros­sen lik­som nya fälg­va­ri­an­ter. Med upp­da­te­ring­en väx­er även bi­lens längd med 34 mil­li­me­ter me­dan om öv­ri­ga mått och ut­rym­men för­blir in­tak­ta.

Mo­tor­ut­bu­det ut­görs lik­som ti­di­ga­re av en rad­trea på 60 el­ler 75 häst­kraf­ter med ben­sin­d­rift el­ler med gas­drift och då på 68 häst­kraf­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.