BMWI3 BLIR SPORTIGARE

Bil - - FRAMVAGNEN -

El­bi­len BMW i3 upp­da­te­ras till års­mo­dell 2018 och med det kom­mer en sportigare ver­sion – i3s. För­u­tom mer kraft, 184 häst­kraf­ter mot ur­sprung­li­ga 170, har i3s uni­ka 20-tums­hjul, bre­da­re däck, 40 mil­li­me­ter bre­da­re spår­vidd bak, sportigare fjäd­ring och däm­pa­re, kraf­ti­ga­re kräng­nings­häm­ma­re och ka­libre­rad mjuk­va­ra med sport­lä­ge. Prestan­dan 0-100 km/h för i3s, som är sänkt med 10 mil­li­me­ter, är 6,9 se­kun­der att jäm­fö­ra med 7,3 se­kun­der för ”van­li­ga” i3. S-ver­sio­nen top­par 160 km/h, tio mer än i3. Räck­vid­den vid nor­mal kör­ning anges lik­som ti­di­ga­re till 20 mil för bå­da ver­sio­ner­na och ju­ste­ras till 33 mil om man väl­jer till räck­vidds­för­läng­a­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.