BE­TYG

Bil - - TEST -

ÄGA Vol­vo snå­lar in­te på stan­dard­ut­rust­ning­en där det mesta man be­hö­ver in­går. V90 D3 är re­na spar­bös­san jäm­fört med de and­ra, där­med in­te sagt att det blir bil­ligt. KÖ­RA

Hör till de bäs­ta i klas­sen just nu. Fin­fin styr­käns­la och trivs på al­la vägar. Sva­gas­te mo­torn i V90 och sex­väx­lad au­to­mat. In­te li­ka smi­dig väx­ling. KOM­FORT

Vol­vo har gjort all­ting rätt. Sto­lar­na är fe­no­me­na­la och bi­len rul­lar tyst. UT­RYM­MEN

Rym­lig som BMW och las­tar li­ka många läsk­bac­kar. Lik­vär­dig lasty­ta un­der skyd­det. SÄ­KER­HET

Al­la sä­ker­hets­sy­tem in­går, bra i älg­test och full pott i Eu­ro NCAP. KÄNS­LA

V90 har sva­gas­te mo­torn i det­ta gäng och det märks på för­bruk­ning­en. 119 gram CO2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.