VOL­VO XC60 SÄKRAST

Bil - - FRAMVAGNEN -

Var­je år sum­me­rar eu­ro­pe­is­ka sä­ker­hets­or­ga­ni­sa­tio­nen fjol­å­rets krock- och sä­ker­hets­test för att ut­ro­pa bäs­ta bi­len samt bäs­ta mo­del­ler­na in­om re­spek­ti­ve bil­klass (och när det gäl­ler bil­klas­ser har Eu­ro NCAP nor­malt li­te märk­li­ga in­del­ning­ar). När 2017 nu har sum­me­rats står det klart att or­ga­ni­sa­tio­nen krock­tes­ta­de 64 bil­mo­del­ler. Ef­ter att vi över­satt klas­ser­na till mer ”nor­mal svens­ka” ser vin­nar­na i re­spek­ti­ve ut som föl­jer:

Pre­mi­um­bil: Volks­wa­gen Ar­te­on. Stor SUV: Vol­vo XC60. Li­ten SUV: Volks­wa­gen T-roc. Små­bil: Volks­wa­gen Po­lo. Li­ten MPV: Opel Cross­land X. Golf­klass: Su­baru XV och Su­baru Im­pre­za.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.