Volvos ben­sin­mo­to­rer får par­ti­kel­fil­ter

Bil - - FRAMVAGNEN -

Vol­vo har bör­jat att mon­te­ra par­ti­kel­fil­ter på si­na ben­sin­bi­lar. Det­ta för att sän­ka ut­släp­pen av par­tik­lar. Men par­ti­kel­filt­ret med­för även en nack­del – bi­lar­na blir näm­li­gen sva­ga­re. Par­ti­kel­fil­ter till ben­sin­bi­lar är in­te dock in­te en­da ny­he­ten, Vol­vo har även bör­jat med Ad­blue-av­gas- re­ning på si­na die­sel­bi­lar.

Vol­vo har redan upp­da­te­rat sin bil­kon­fi­gu­ra­tor och någ­ra stick­prov som vi gjort vi­sar att T6-mo­torn tap­par från 320 till 310 häst­kraf­ter och T5-mo­torn från 254 till 250 häst­kraf­ter. Ladd­hy­brid­ver­sio­nen T8 Twin Engi­ne har även den T6-mo- torn, i kom­bi­na­tion med en 87 häst­kraf­ter stark el­mo­tor, men i den­na kon­fi­gu­ra­tion ploc­kas det fort­fa­ran­de ut 320 häst­kraf­ter. An­led­ning­en till det­ta kan va­ra att ladd­hy­bri­dens ge­nom­snitt­li­ga ut­släpp är så pass myc­ket läg­re att par­ti­kel­fil­ter in­te är nöd­vän­digt för att mö­ta fram­ti­da krav.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.