A35 NYKOMLING I AMG-GÄNGET

Bil - - FRAMVAGNEN -

Snart är det dags för en ny ge­ne­ra­tion Mer­ce­des A-klass och Amg-che­fen To­bi­as Mo­ers har be­kräf­tat att det kom­mer en ny Mer­ce­des-amg A 45, men det kom­mer ock­så en A 35. Mer­ce­des-amg A 35 kom­mer an­vän­da sam­ma fyr­cy­lind­ri­ga två­li­tersmo­tor som E 350­Cou­pé och Cab­ri­o­let. Den mo­torn ut­veck­lar 299 hk och 400 Nm. Det mest in­tres­san­ta­är att mo­torn är ut­rus­tad med ett mild­hy­brid­sy­stem med 48-volts­tek­nik. Mer­ce­des kal­lar­det EQ Boost och det be­står av en stark, kom­bi­ne­rad start­mo­tor/ge­ne­ra­tor som sam­lar upp brom­s­kraf­te­ner­gi­som an­vänds för att dri­va en elekt­risk kom­pres­sor. Sy­ste­met sägs ge un­ge­fär 14 ex­tra häst­kraf­ter sam­ti­digt som det sän­ker för­bruk­ning­en. A 35 blir där­med först i sitt seg­ment med ett mild­hy­brid­sy­stem. 0-100 km/h sägs gå på cir­ka fem se­kun­der och topp­far­ten blir 250 km/h. AMG A 35 kom­mer att lan­se­ras mot slu­tet­av 2018 och bör­jar säl­jas ti­digt näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.