BE­TYG

Bil - - TEST -

ÄGA

149 900 är in­tro­pri­set och in­ne­hål­ler li­vets nöd­torft. Att mer­ut­rus­ta kos­tar en hel del. Lågt in­köps­pris och låg ser­vice­kost­nad gör Po­lo bil­li­gast att äga.

KÖ­RA

Känns bra, tills vi kör un­dan­ma­nö­ver­test. Ka­ta­strof­då­lig med 67 km/h. Len, tyst och mjuk mo­torgång. Lätt­väx­lad, bra väx­ellå­da.

KOM­FORT

Till­sam­mans med Fi­es­ta rul­lar Po­lo tyst. Bra sto­lar och kom­for­ta­bel fjäd­ring.

UT­RYM­MEN

Po­lo har bli­vit stör­re och är rym­li­gast i klas­sen. Knappt små­bil läng­re.

SÄ­KER­HET

In­te krock­testad av Eu­ro NCAP, men det ska nog gå bra. Då­lig i un­dan­ma­nö­ver­testet.

MIL­JÖ

Strax över 100 gram är bra. Det skil­jer in­te många gram mel­lan bi­lar­na. Ger fy­ra plus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.