HELHET

Bil - - TEST -

Al­la de and­ra tre känns som om man verk­li­gen job­bat med dem och för­ny­at dem. Det kan vi in­te sä­ga om Po­lo som för­u­tom att ha vux­it in­te känns som om den till­för nå­got nytt. För­sik­tigt för­änd­rad. Mo­torn är en rik­tig pär­la, bäst i klas­sen. Men vad hän­de med an­tisladd­sy­ste­met?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.