CUPRA BLIR EGETMÄRKE

Bil - - FRAMVAGNEN -

Cupra, tilläggs­nam­net hos Se­ats pre­stan­da­mo­del­ler, bry­ter sig loss och bil­dar ett bil­mär­ke på eg­na ben. Ti­di­ga­re ex­em­pel på lik­nan­de ut­veck­ling har vi sett hos Hyun­dai vars flagg­skepps­mo­dell Ge­ne­sis bröt sig loss och bil­da­de ett eget bil­mär­ke och i som­ras gick Polestar sam­ma väg när Vol­vo (egent­li­gen var det Ge­elys be­slut) knäck­te loss sin pre­stan­daav­del­ning till att bli en elekt­ri­fi­e­rad pre­mi­um­till­ver­ka­re med pre­stan­da i fo­kus. Nu föl­jer Se­at i sam­ma spår ge­nom att lå­ta Cupra stå på eg­na ben. Vad det in­ne­bär för Se­ats pre­stan­da­mo­del­ler sä­ger man in­te, men san­no­likt blir ex­em­pel­vis Se­at Le­on Cupra i fram­ti­den Cupra ”plus ett mo­dell­namn”. Kanske Cupra Le­on?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.