NYBILTILL FORMELE

Bil - - FRAMVAGNEN -

Näs­ta års For­mel E-bil vid namn Gen2, gör de­but till sä­song­en 2018/2019, en sä­song som för­u­tom en ny bil även har ett nytt namn, ABB FIA For­mu­la E Cham­pi­ons­hip, och ett nytt reg­le­men­te där bi­lar­na ska mäk­ta med he­la lop­pet.

– Bi­len mar­ke­rar en stor om­ställ­ning för se­ri­en. Med sin de­sign di­stan­se­rar sig For­mel E från and­ra mo­tor­se­ri­er, sä­ger FIA:S pre­si­dent Je­an Todt. Och nog gör den det, vid si­dan av dagens bil lik­nar den mest ett strids­flyg­plan. För­u­tom fräc­ka for­mer no­te­rar vi att bi­len har ett så kal­lat Ha­lo-skydd över fö­ra­rens hu­vud. En lös­ning som det har ve­lats om i For­mel 1 un­der lång tid. Det åter­står att se om lös­ning­en kom­mer att fin­nas på den kör­kla­ra For­mel E-ra­cern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.