XC90 DROPPAR DIESELSPISAR

Bil - - FRAMVAGNEN -

ge­ne­ra­tion Vol­vo XC90 dy­ker upp om någ­ra år gör den det ut­an die­sel­mo­to­rer un­der hu­ven. En­dast elekt­ris­ka och del­vis elekt­ris­ka va­ri­an­ter är ak­tu­el­la. Vid världs­pre­miä­ren av nya S60 väx­la­de Au­to­ex­press med Vol­vo Cars vd Hå­kan Samu­els­son. Han sa att Vol­vo mås­te pri­o­ri­te­ra. – Så om vi vill snab­ba på elekt­ri­fi­e­ring­en kan vi in­te sä­ga ja till allt. Det är där­för nya S60 in­te har nå­got die­se­lal­ter­na­tiv och vi pla­ne­rar in­te die­se­lal­ter­na­tiv i någ­ra nya bi­lar. XC90 föl­jer det­ta, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.