CAYENNE BLIR COUPÉ

Bil - - FRAMVAGNEN -

Ryk­tet har sagt att den har va­rit un­der ut­veck­ling och nu vi­sar de se­nas­te bil­der­na från bilspi­o­nen att det verk­li­gen är så – Porsche Cayenne blir coupé. El­ler ja, nå­gon rik­tig coupé är det ju in­te tal om, sna­ra­re en suv med läg­re tak­lin­je. Porsche går allt­så sam­ma väg som Mercedes har gjort med GLC och GLE Coupé, Audi med Q8 och för­stås även seg­men­tets pi­on­jär BMW med X4 och X6.

Test­pro­to­ty­pen som fång­ats på bild är i det när­mas­te omas­ke­rad i fron­ten som ser ut att fö­ras över i oför­änd­rat skick från van­li­ga Cayenne. Så blir det även in­te­ri­ört. Mitt­kon­sol, in­stru­ment­pa­nel och för­armil­jö kom­mer att se li­ka­dant ut i Cayenne oav­sett om det är en coupé el­ler den van­li­ga ver­sio­nen. Vad mo­del­len kom­mer att kal­las är okänt, för­mod­li­gen kom­mer or­det coupé in­te att an­vän­das. Räk­na sna­ra­re med ett tilläggs­namn som in­ne­hål­ler Tu­ris­mo, möj­ligt­vis Sport el­ler Gran. Porsche har pa­u­sat för­sälj­ning­en av die­sel­mo­to­rer i Cayenne (vi tror att det blir en väl­digt lång pa­us) och cou­pén kom­mer san­no­likt ba­ra att säl­jas med ben­sin­mo­to­rer och som ladd­hy­brid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.