AUDI RS7 TES­TAS NU PÅ RINGEN

Bil - - FRAMVAGNEN -

Det är myc­ket nytt på gång från Audi och en av ny­he­ter­na vi vän­tar på är nya Audi RS7 Sport­back som här tes­tas på Nür­bur­gring. RS7 kom­mer att få li­ka­dan mo­tor som Audi RS6 när den kom­mer på mark­na­den 2019. Det in­ne­bär en helt ny dub­bel­tur­bo V8 med 650 häst­kraf­ter. En mo­tor som ock­så kom­mer att åter­fin­nas i nya Bent­ley Con­ti­nen­tal GT. En­ligt ryk­ten kom­mer Audi Sport, som byg­ger bi­len, att ge sig in på hy­brid­mark­na­den med nya Audi RS7 Sport­back som då kom­mer att få sam­ma hy­brid­li­na som åter­finns i Porsche Pa­na­me­ra Tur­bo S E-hy­brid och då pra­tar vi om en ef­fekt i när­he­ten av 700 häst­kraf­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.