KADJAR TAR UPP KAMPEN MED QASHQAI

Bil - - FRAMVAGNEN -

Re­nault Kadjar har haft det tufft att mat­cha ku­si­nen Nis­san Qashqais mo­nu­men­ta­la suc­cé i för­sälj­nings­hal­lar­na. Frå­gan är om det kom­mer att bli änd­ring på det nu när Kadjar upp­da­te­ras till mo­dellår 2019. Vi kan allt­så för­vän­ta oss sto­ra ny­he­ter i fron­ten och ba­ken som än­nu är kraf­tigt maske­ra­de för att döl­ja de nya for­mer­na.

Nytt blir det även in­u­ti där en stör­re pek­skärm bre­der ut sig över in­stru­ment­pa­ne­len och un­der den finns tre nya kli­matvred. Dock in­te en stå­en­de som i Me­ga­ne och Ko­le­os.

Mo­tor­nytt blir det i form av en 1,3 li­ter stor tur­bo­ben­si­na­re som sam­ut­veck­lats av Re­nault-nis­san och Daim­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.