Audi e-tron

Bil - - KONSUMENT -

Pris: Ej pris­satt Bonus: 60 000 kr. För­månsvär­de: Upp­gift sak­nas Bat­te­ri: 95 kwh. Räck­vidd: 50 mil Mo­tor: 435 hk.

I höst bör­jar Au­dis nya el-suv att säl­jas. Hög pre­stan­da ta­lar för en hög prislapp, kanske 800 000 kro­nor. Bil­den vi­sar kon­cep­tet som vi­sa­des på Genè­ve-sa­long­en i mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.