Smart For­two Electric

Bil - - KONSUMENT -

Pris: 221 900 kr. Bonus: 60 000 kr. För­månsvär­de: 18 400 kr. Bat­te­ri: 18 kwh. Räck­vidd: 16 mil. Mo­tor: 82 hk. Smart är lan­dets bil­li­gas­te elbil och även den mest ci­ty-an­pas­sa­de. Fan­tas­tiskt lätt­par­ke­rad, men räck­vidd och ut­rym­me är ing­et för läng­re re­sor. Högt för­månsvär­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.