Re­nault Zoe

Bil - - KONSUMENT -

Pris: 299 900/324 900 kr. Bonus: 60 000 kr. För­månsvär­de: 16 600 kr. Bat­te­ri: 22/41 kwh. Räck­vidd: 21/40 mil. Mo­tor: 92 hk.

Re­nault var ti­digt ute på el­bils­mar­kan­den men har fort­fa­ran­de ba­ra två mo­del­ler på pro­gram.met och ing­en ladd­hy­brid. Men Zoe har till­sam­mans med Nis­san Le­af bli­vit en el­bilsfa­vo­rit i Eu­ro­pa, myc­ket tack va­re bra pris, lång räck­vidd och ett myc­ket at­trak­tivt för­månsvär­de. Prispåsla­get är rim­ligt. Twizy är en an­nan histo­ria. Två per­so­ner får plats, pas­sa­ge­ra­ren sit­ter bakom fö­ra­ren. Dör­rar finns som till­val. Mi­nus är att den ba­ra ger 10 000 kro­nor i bonus, mot­sva­ran­de max­i­ma­la el­cy­kel­pre­mi­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.