Nis­san Le­af

Bil - - KONSUMENT -

Pris: 344 900 kr. Bonus: 60 000 kr. För­månsvär­de: 20 200 kr. Bat­te­ri: 40 kwh. Räck­vidd: 38 mil. Mo­tor: 150 hk.

Nya Nis­san Le­af är be­tyd­ligt trev­li­ga­re än fö­re­gång­a­ren. Mo­torn är nu på he­la 150 hk och kör­upp­le­vel­sen mer di­stinkt. Bat­te­ri­et på 40 kwh ger läng­re räck­vidd. Kon­kur­renskr.af­tigt pris bland el­bi­lar och ett myc­ket lågt för­månsvär­de gör att den kom­mer att för­sva­ra sin plats i el­bil­stop­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.