BMW i3

Bil - - KONSUMENT -

Pris: 375 000 kr. Bonus: 60 000 kr. För­månsvär­de: 26 800 kr. Bat­te­ri: 27 kwh. Räck­vidd: 30 mil. Mo­tor: 170 hk.

BMW sat­sa­de ti­digt på el­bi­lar och re­sul­ta­tet blev den okon­ven­tio­nel­la i3. De­sig­nen stic­ker ut in­te minst i Bmw-fa­mil­jen. Trots skräd­dar­sydd el­bils­kon­struk­tion har i3 ba­ra fy­ra sitt­plat­ser. De fel­häng­da bak­dör­rar­na kan ir­ri­te­ra i läng­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.