Kia Ni­ro EV

Bil - - KONSUMENT -

Pris: Ej pris­satt. Bonus: 60 000 kr. För­månsvär­de: Upp­gift sak­nas. Bat­te­ri: 64 kwh. Räck­vidd: 38 mil. Mo­tor: 204 hk.

Kia Soul Electric är en kom­pakt elbil och en av de mer pris­vär­da på mark­na­den. Som and­ra el­bi­lar från den ko­re­ans­ka till­ver­ka­ren är den re­la­tivt elsnål i drift. Bat­te­ri­et räc­ker där­för läng­re än man tror. Ni­ro Electric är den se­nas­te mo­del­len och har ba­ra vi­sats som kon­cept. Tek­ni­ken kom­mer från Hyun­dai Ko­na Electric som lan­se­ras se­na­re i år. Ni­ro Electric be­hö­ver där­för in­te va­ra så långt bor­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.