Hyun­dai Io­niq Electric

Bil - - KONSUMENT -

Pris: 376 900 kr. Bonus: 60 000 kr. För­månsvär­de: 21 700 kr. Bat­te­ri: 28 kwh. Räck­vidd: 28 mil. Mo­tor: 120 hk.

Hyun­dai sat­sar stort på elekt­ri­fi­e­ring. Bå­de el-och ladd­hy­brid­mo­del­ler­na som hit­tills har pre­sen­te­rats stic­ker ut som på­tag­ligt elsnå­la. Det be­ty­der kanske in­te så myc­ket för plån­bo­ken, men ger vär­de­ful­la ex­tra mil i räck­vidd ut­an att bi­len be­hö­ver slä­pa på onö­digt tunga och skrym­man­de bat­te­ri­pa­ket. Hös­tens ny­het är Ko­na, 415 cm lång, som ger im­po­ne­ran­de 55 mil i räck­vidd. Prislap­pen kan bli en skräll på el­bils­mark­na­den, det har spe­ku­le­rats i pri­ser om­kring 350 000 kro­nor för ver­sio­nen med sto­ra bat­te­ri­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.