Vol­vo XC90 T8 Twin Engi­ne

Bil - - KONSUMENT -

Pris: 806 000 kr. Bonus: 19 200 kr / 49 gram. För­månsvär­de: 129 000 kr. Bat­te­ri: 10,4 kwh. Räck­vidd: 4,3 mil. Mo­tor: 408 hk sy­ste­mef­fekt. Vol­vo har ett högt prislä­ge på si­na ladd­hy­bri­der men lyc­kas säl­ja bra trots det. Men någ­ra rik­tigt sto­ra vo­ly­mer blir det först i höst när Vol­vo lan­se­rar den fram­hjuls­driv­na XC40 T5 Twin Engi­ne. Mo­del­len kom­bi­ne­rar den tre­cy­lind­ri­ga ben­sin­mo­torn med en el­mo­tor. Pris­ni­vån är in­te of­fi­ci­ell men ska den säl­ja bra bor­de den lig­ga un­der 400 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.