CITROEN C3 AIRCROSS

Bil - - TEST -

Pris: 219 900 kr. Mo­tor: Ben­sin. 3-cyl, 1,2 li­ter, tur­bo. 110 hk (81 kw) vid 5 500 r/ min, 205 Nm vid 1 500 r/min. För­bruk­ning: 0,55 l/mil (bl). C02: 124 g/km. Ac­ce­le­ra­tion: 0–100 km/h på 10,6 s.

Topp­fart: 183 km/h. Stor­lek (l/b/h): 415/182/164 cm. Tjäns­te­vikt: 1 360 kg. Max­last: 455 kg.

BETYG ÄGA

Dy­ras­te ver­sio­nen Shi­ne bju­der bland an­nat på stort glas­tak, skjut­bart bak­sä­te och fäll­bart rygg­stöd på pas­sa­ge­rar­sto­len. Dyr.

KÖ­RA

In­te spe­ci­ellt in­spi­re­ran­de att kö­ra. Mo­torn är störst men in­te star­kast och au­to­mat­lå­dan i den tes­ta­de bi­len väx­lar ryc­kigt.

KOM­FORT

Al­la test­fö­ra­re hit­ta­de en bra kör­ställ­ning och man sit­ter li­te hög­re i C3 Aircross vil­ket be­ty­der god över­blick.

SÄ­KER­HET

Att skö­ta det mesta av bi­lens funk­tio­ner med pek­skär­men tar mer kon­cent­ra­tion än med van­li­ga knap­par.

MIL­JÖ

Snål på pap­pe­ret där den au­to­mat­lå­de­för­sed­da drar 0,56 och släp­per ut 126 gram CO2. I verk­lig­he­ten drar den mel­lan 0,8 och 0,9 li­ter mi­len.

HEL­HET

C3 Aircross är en sym­pa­tisk bil med en hel del in­byggd klu­rig­het, men då mås­te man väl­ja den dy­ras­te ver­sio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.