Be­gag­nat

Bil - - INNEHÅLL -

2005 på bil­mäs­san i Ge­ne­ve vi­sar Re­nault Zoe Ci­ty Car Con­cept men den har ing­et ge­men­samt med den kom­man­de bi­len. 2009 vi­sar man Re­nault Zoe Con­cept och nu bör­jar det lik­na det som kom­ma skall, men än­då in­te. 2010 dy­ker Zoe Pre­vi­ew upp i Pa­ris. Fle­ra av Zoe Con­cepts idéer ra­tas och av må­sving­e­dör­rar­na blev in­tet. 2012 är det dags för den fär­di­ga bi­len som vi­sas för mas­sor­na i Ge­ne­ve. Bat­te­ri­pac­ket är på 22 kwh som väger 275 ki­lo och fö­der el­mo­torn på 88 häst­kraf­ter. Räck­vidd en­ligt kör­cy­keln är 21 mil. I verk­lig­he­ten om­kring 15 mil.

2016 kom­mer ett star­ka­re bat­te­ri med 41 kwh som ger en verk­lig räck­vidd runt 30 mil. I Sve­ri­ge har sålts när­ma­re 1 650 Zoe se­dan lan­se­ring­en 2014.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.