LYNK & CO 03 PRESENTERAD

Bil - - FRAMVAGNEN - Lynk & Co har nu

pre­sen­te­rat sin tred­je mo­dell och in­te helt otip­pat he­ter den 03. Modellen har se­dan­ka­ross och kom­mer till Eu­ro­pa 2020 och ska byg­gas pa­ral­lellt med Volvos bi­lar i bel­gis­ka Gent-fa­bri­ken. 463,9 cen­ti­me­ter från för till ak­ter in­ne­bär att Lynk & Co 03 är fy­ra mil­li­me­ter läng­re än gam­la S60. Tre mo­to­rer är ak­tu­el­la till Lynk & Co 03 vid lan­se­ring­en som sker se­na­re i år, samt­li­ga är ben­sin­mo­to­rer. Instegs­al­ter­na­ti­vet är Volvos och Ge­elys nya tre­cy­lind­ri­ga 1,5-li­tersmo­tor med tur­bo och 156 häst­kraf­ter. Ett snäpp upp hit­tar vi sam­ma tre­cy­lind­ri­ga ma­skin men med 180 häst­kraf­ter. Tred­je mo­to­ral­ter­na­ti­vet är på 2,0 li­ter och tur­bo­ma­tad, och ger ifrån sig 190 häst­kraf­ter och 300 newton­me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.