BUGATTI BLIR DIVIGARE

Bil - - FRAMVAGNEN -

Efter små smak­prov får vi nu se he­la värsting­bi­len från Bugatti. Modellen Di­vo är byggd för kur­vor, kos­tar 52 mil­jo­ner kro­nor och är re­dan slut­såld. Di­vo är gat­le­gal, har en re­gle­rad topp­has­tig­het på 380 km/h. Mo­torn är, lik­som hos Chi­ron, på 1 500 häst­kraf­ter. Ju­s­te­ring­en hand­lar med and­ra ord mer om ae­ro­dy­na­mik, fjäd­ring och chas­si­sätt­ning. Men ac­ce­le­ra­tion är in­te allt, man mås­te kun­na brom­sa ock­så. På Di­vo syns tyd­li­ga luftin­tag längs si­dor­na för att för­se brom­sar­na med ky­lan­de luft. Även mo­torn får mer kyl­ning via det nya ta­ket av NACA-TYP där luf­ten leds via ka­na­ler på den spe­ci­al­de­sig­na­de mo­tor­hu­ven.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.