Ja­gu­ar E-ty­pe blir el­dri­ven

Bil - - FRAMVAGNEN -

Kom­mer du ihåg fjol­å­rets läck­ras­te el­bil? Om in­te, här har du den – Ja­gu­ar E-ty­pe Ze­ro Con­cept som Ja­gu­ar Land Ro­ver Clas­sic lät till­ver­ka. Dock till­ver­ka­de de in­te bi­len från grun­den ut­an re­no­ve­ra­de en E-ty­pe Ro­ads­ter Se­ri­es 1.5 från 1968. Vid re­no­ve­ring­en pas­sa­de man på att kas­ta ut den 4,2 li­ter sto­ra sex­an med till­hö­ran­de väx­ellå­da. I stäl­let sat­sa­de man på en el­mo­tor som med hjälp från li­ti­umjon­bat­te­ri­er pum­par ur sig 300 ut­släpps­fria häst­kraf­ter. Vis­sa de­tal­jer pas­sa­de man dess­utom på att mo­der­ni­se­ra när driv­li­nan än­då hop­pa­de från gam­la tider till fram­tid. Ny in­stru­ment­brä­da med di­gi­ta­li­se­ra­de funk­tio­ner, Led-strål­kas­ta­re med me­ra.

Många in­tres­sen­ter ro­pa­de an­tag­li­gen efter se­rie­pro­duk- ti­on, för nu meddelar Ja­gu­ar att E-ty­pe Ze­ro Con­cept ska gå från one-off till just pro­duk­tion. Tek­nis­ka de­tal­jer om pro­duk­tions­ver­sio­nen får vi vän­ta på, li­kaså en prislapp. Räk­na med att den in­te blir bil­lig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.