VW-MO­DEL­LER IN­TE WLTP-KLA­RA

Bil - - FRAMVAGNEN -

För­bruk­nings- och av­gas­mät­ning en­ligt Wltp-stan­dard träd­de i kraft den 1 sep­tem­ber. Än­nu har in­te Volks­wa­gen hun­nit med att cer­ti­fi­e­ra samt­li­ga av si­na mo­del­ler en­ligt den nya stan­dar­den. En­ligt Reu­ters har Volks­wa­gen myc­ket kvar att gö­ra. Av mär­kets kärn­mo­del­ler är än­nu in­te sju av fjor­ton mo­del­ler tes­ta­de och cer­ti­fi­e­ra­de en­ligt WLTP. – De nya tes­ten är mer be­svär­li­ga och tar två till tre gång­er läng­re tid än ti­di­ga­re. Även mo­del­ler med be­grän­sad upp­la­ga be­hö­ver tes­tas se­pa­rat, sä­ger Thomas-wer­ner Zahn, Volks­wa­gens för­sälj­nings- och mark­nads­chef, och tilläg­ger att de kom­man­de må­na­der­na kom­mer att va­ra en ut­ma­ning för fö­re­ta­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.