MERCEDES CLA FÅR AMG-STÄMPEL

Bil - - FRAMVAGNEN -

Mercedes CLA AMG gör allt­så de­but men det fö­re­fal­ler oklart om den kom­mer att he­ta CLA 45 el­ler CLA50. Men den kom­mer un­der al­la om­stän­dig­he­ter att le­ve­re­ra runt 400 häst­kraf­ter när den gör de­but se­na­re 2018 men som 2019 års mo­dell. Vi är täm­li­gen över­ty­ga­de om att 4Ma­tic föl­jer med som stan­dard­ut­rust­ning. Som sy­nes på bil­der­na har pro­to­ty­pen en grill som på­min­ner om Porsche Macan, väl­digt låg och spor­tig. Bre­da­re däck för­stås och luftin­tag i främ­re stöt­fång­a­ren. Som bruk­ligt på Amg-bi­lar kan­ti­ga av­gas­pi­por och här finns ock­så en spoi­ler bak som vi in­te sett ti­di­ga­re. Och är det ba­ra vi som in­bil­lar oss, men ver­kar in­te skär­mar­na va­ra bred­da­de jäm­fört med ori­gi­nal­bi­len?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.