VOL­VO 740 1989-1992

Bil - - KONSUMENT -

Än finns det många 740 kvar på vägar­na, även om ste­re­o­typ­bil­den för den svens­ka fa­mil­je­bi­len nog se­dan en tid till­ba­ka sna­ra­re är Vol­vo V70. 740 lan­se­ra­des 1984, och de ti­di­ga års­mo­del­ler­na har allt­så hun­nit pas­se­ra 30-års­strec­ket för ve­te­ran­klass­ning, och där­med är skat­te-be­fri­a­de. Fi­na ex­em­plar är själv­kla­ra en­tu­si­ast­bi­lar, och säljs till allt hög­re pri­ser, men fort­fa­ran­de kan du hit­ta bra bruks­ex­em­plar bil­ligt – med chans på vinst. Prist­ren­den har fak­tiskt va­rit ökan­de än­da se­dan 2012, även på ny­a­re års­mo­del­ler. Antalet som fak­tiskt finns till sa­lu har dock de­ci­me­rats med tre fjär­de­de­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.