JA­GU­AR XK8 1996-2005

Bil - - KONSUMENT -

Klart du ska kö­pa en brit­tisk sport­bil! Ja­gu­ar XK8 lan­se­ra­des 1996 och den li­te av­run­da­de, V8-för­sed­da, vag­nen fick le­va 10 år in­nan av­lös­ning­en kom 2006. Ba­ra sju år se­na­re ver­kar pris­kur­van för den­na Xk-se­rie sla­git i bot­ten – se­na­re de­len av 2013 låg me­di­an­pri­set un­der 100 000 kro­nor, me­dan det i dag, 2018, när­mar sig 170 000. En 50-pro­cen­tig ök­ning av me­di­an­pri­set, det är få mo­del­ler som kan stå­ta med det!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.