PORSCHE 996 1998-2005

Bil - - KONSUMENT -

Förs­ta vat­ten­kyl­da 911:an var en snackis när den kom, in­te ba­ra på grund av det, ut­an även på grund av den okon­ven­tio­nel­la de­sig­nen på strål­kas­tar­na. Nu är det den bil­li­gas­te av 911-ge­ne­ra­tio­ner­na, men det är ock­så med en tyd­ligt upp­åt­gå­en­de pris­kur­va. År 2014 var den ne­re på ett me­di­an­pris på 260 000 kro­nor. Nu är sam­ma vär­de 340 000 kro­nor

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.