MERCEDES S-KLASS 1991-1998

Bil - - KONSUMENT -

Även i Mercedes fall mås­te vi le­ta oss läng­re till­ba­ka i år­ta­len för att hit­ta bi­lar med po­si­tiv pris­ut­veck­ling. I lik­het med kon­kur­re­ran­de modellen BMW 7-se­rie från sam­ma år­gång­ar, så är kur­van för Mercedes S-klass, av ge­ne­ra­tio­nen från 1991 till 1998, po­si­tiv. Från att ha va­rit ne­re un­der 25 000 i slu­tet av 2013, är an­nons­pri­ser­na nu på över det dubb­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.