SAAB 9000 1984-1998

Bil - - KONSUMENT -

Nej, ty­värr lyc­kas vi in­te se en tyd­ligt ökan­de prist­rend på ny­a­re Saa­bar. Trots mär­kets från­fäl­le, och där­med po­ten­ti­el­la klas­si­ker­stäm­pel, så har de se­na års­mo­del­ler­na än­nu in­te sla­git i bot­ten pris­mäs­sigt. En­da ökan­de kur­van för me­di­an­pri­ser hit­tar vi för den ud­da få­geln Saab 9-7X, men där är sta­tistik-un­der­la­get väl­digt li­tet. I stäl­let får vi vän­da blic­kar­na läng­re bak­åt, mot Saab 9000. De ti­di­ga års­mo­del­ler­na har hun­nit bli ve­te­ran­bils­klas­sa­de, och pris­kur­van är tyd­li­ga­re för dem, men även se­na­re år av Saab 9000 har en po­si­tiv trend.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.