Vå­ra trä­nings­ex­per­ter som är med på re­san:

Bil - - PROVKÖRT -

Mår­ten Ny­lén med sin uni­ka för­må­ga att se al­la del­ta­ga­re och an­pas­sa trä­ning­en efter var­je per­sons för­må­ga. Ma­de­le­i­ne Wil­helms­son som ser till att bå­de va­na yo­gi­sar och ny­bör­ja­re upp­täc­ker gläd­jen och för­de­lar­na med me­diyo­ga – gam­mal som ung. Car­los Iba­nez, Zum­bakung­en, ser till att vi gung­ar med höf­ter­na, svet­tas och har rik­tigt kul.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.