RESFAKTA

Bil - - PROVKÖRT - PS: Glöm in­te bort att du kan del­be­ta­la din re­sa med Apol­los se­mester­kort.

När: 7–14 ja­nu­a­ri 2019 med av­re­sa från Stock­holm, Gö­te­borg och Kö­pen­hamn. Var: Play­i­tas på ön Fu­er­te­ven­tu­ra Pris: 12.998 kr

ALLT DET­TA IN­GÅR:

• Flyg TOR

• Mål­tid på fly­get

• Bus­s­trans­fer flyg­plats – ho­tell t/r

• Väl­komst­drink

• Del i dub­bel­rum

• Halv­pen­sion (fru­kost och mid­dag)

• All trä­ning med vå­ra ex­per­ter

• Egen trä­ning på he­la an­lägg­ning­en

• In­spi­re­ran­de fö­re­läs­ning­ar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.