HÅLL UTKIK EFTER DES­SA BRIS­TER:

Bil - - BEGAGNAT -

S Som med al­la el­bi­lar hand­lar de fles­ta frå­gor­na om ladd­ning. Till Zoe ingick en så kal­lad wall­box. En sju ki­lo­watts ladd­sta­tion som in­stal­le­ras hem­ma där in­stal­la­tio­nen ingick vid nykö­pet och ut­för­des av fack­man ef­tersom det är tre­fas 380 volt. Med den lad­das 22 kwh-bat­te­ri­et bat­te­ri­et på knappt fem tim­mar. Som kö­pa­re av be­gag­nad Zoe får man be­kos­ta in­stal­la­tion av wall­box­en själv. Till de fles­ta be­gag­na­de bi­lar in­går ock­så en van­lig 220-volts Flex­char­ge-sladd som märk­ligt nog in­te ingick i ny­bils­pri­set ut­an mås­te kö­pas se­pa­rat för 4 380 kro­nor. Se till att få med den! Med den kan man lad­da (lång­samt) i van­li­ga elut­tag som finns öve­rallt. Zoe har en in­byggd Camé­léon Ac-lad­da­re som tar allt mel­lan 3 kw till 43 kw vil­ket gör att bi­len kan lad­das på många stäl­len för­ut­satt att Typ 2-kon­tak­ten pas­sar.

Un­der 2018 är pla­nen att den som vill kan få sitt 22 kwh-bat­te­ri ut­bytt mot 41 kwh mot en hög­re må­nads­hy­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.