B-KLASS SLIMMAS TILL

Bil - - FRAMVAGNEN -

Mer­ce­des den tred­je ge­ne­ra­tio­nen av sitt Mpv-for­don B-klass. Den nya de­sig­nen vi­sar att över­häng­et fram har bli­vit av­se­värt kor­ta­re jäm­fört med den fö­re­gå­en­de mo­del­len som gjor­de de­but 2011. Och for­men på fram- och bak­lju­sen har bli­vit mer slim­ma­de. Vid lan­se­ring­en finns fem mo­to­ral­ter­na­tiv till­gäng­li­ga, två ben­sin­mo­to­rer och tre di­es­lar. Fler mo­to­ral­ter­na­tiv, samt 4Ma­tic-fyr­hjuls­drift, kom­mer att lan­se­ras i ett se­na­re ske­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.