Au­diq2 blir spor­ti­ga­re

Bil - - FRAMVAGNEN -

Spor­ti­ga små­su­ven SQ2 har nu haft pre­miär. 2,0 Tf­si-mo­torn ger 300 häst­kraf­ter och 400 newton­me­ter, siff­ror som känns igen från bå­de Audi S3 och Volks­wa­gen Golf R.

Nya Audi SQ2 är ut­rus­tad med S tro­nic-dub­bel­kopp­lings­lå­da med sju väx­lar samt quattro-fyr­hjuls- drift som i ex­tre­ma fall kan läg­ga all driv­ning på bak­hju­len. När hju­len, al­la fy­ra, har op­ti­malt grepp kan sprin­ten från stil­lastå­en­de till 100 km/h av­kla­ras på 4,8 se­kun­der. Topp­far­ten är be­grän­sad till 250 km/h, vil­ket kan an­ses va­ra fullt till­räck­ligt för en 421 cen­ti­me­ter lång små­suv. Sänkt chas­si med 20 mil­li­me­ter, hår­da­re fjäd­ring, sto­ra hjul i stor­le­kar­na 18 och 19 tum med 235 mil­li­me­ter brett gum­mi bi­drar till att ska gå att kö­ra hår­da­re än en van­lig Q2. Även broms­pre­stan­dan är för­bätt­rad med 340-mil­li­me­ters­ski­vor fram och 310-mil­li­me­ters bak. Brom­so­ken kan fås röd­lac­ke­ra­de. Stan­dard är svar­ta ok.

In­si­dan har pif­fats upp med rö­da de­tal­jer, bland att runt ven­ti­la­tions­ut­blå­sen, och spor­ti­ga­re sto­lar med där lä­der och tyg kom­bi­ne­ras. Som till­val finns sto­lar i lä­der och Al­can­ta­ra samt i napp­a­skinn. Någ­ra pri­ser har in­te med­de­lats.

Spor­tig små­suv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.